Změny pravidel od sezony 2015

Změna od zahájení sezóny 2015 – pravidla beach volejbalu

Hlavní změny jsou tyto:

  • na podání je omezený čas
  • dotek sítě je chyba
  • další změny – pro amtérský sport nepodstatné se týkají např. nošení ortéz či signalizace chyb rozhodčími

6. ZISK BODU, VÍTĚZSTVÍ V SETU A V UTKÁNÍ
Původní výklad:
6.1.3 Rozehra a dokončená rozehra Rozehra je posloupnost herních akcí od okamžiku úderu do míče podávajícím hráčem, do okamžiku, kdy je míč mimo hru. Dokončená rozehra je sled herních akcí, který končí přidělením bodu.

Nový výklad:
6.1.3 Rozehra a dokončená rozehra Rozehra je posloupnost herních akcí od okamžiku úderu do míče podávajícím hráčem, do okamžiku, kdy je míč mimo hru. Dokončená rozehra je sled herních akcí, který končí přidělením bodu. Toto zahrnuje udělení trestu a ztrátu podání z důvodu překročení časového limitu pro podání.

11. HRÁČ U SÍTĚ
Původní výklad:
11.3 Dotek sítě
11.3.1 Dotek sítě hráčem není chybou, pokud to nepřekáží ve hře.

Nový výklad:
11.3 Dotek sítě
11.3.1 Dotek sítě hráčem mezi oběma anténkami, v průběhu akce hraní míče, je chybou. Akce hraní míčem zahrnuje´(mimo jiné) výskok, úder (nebo pokus) a dopad.

11.4 Chyby hráče u sítě
Původní výklad:
11.4.3 Hráč překáží soupeři ve hře tím, že (mimo jiné):
– se dotkne pásky na horním okraji sítě nebo horních 80 cm anténky nad sítí během akce související s hraním míče nebo
– současně s hraním míče využije síť jako podporu nebo
– dotekem sítě si vytvoří výhodu nad soupeřem nebo
– provede akci, která brání oprávněnému pokusu soupeře hrát míč.

Nový výklad:
11.4.3 Hráč překáží soupeři ve hře tím, že (mimo jiné):
– dotkne se sítě mezi anténkami nebo anténky v průběhu jeho/její akce hraní míčem
– použije síť mezi anténkami jako podporu nebo jako pomoc ke stabilizaci
– dotekem sítě si vytvoří neférovou výhodu nad soupeřem nebo
– provede akci, která brání oprávněnému pokusu soupeře hrát míč nebo
– držení/chytání se sítě.
Hráči v blízkosti hraného míče, nebo kteří se ho snaží zahrát, jsou považováni jako součást akce hraní míče, i kdyby nedošlo ke kontaktu s míčem. Avšak dotek sítě vně anténky není považován za chybu (s vyjímkou pravidla 9.1.3)