Pravidla – účastníci utkání

KAPITOLA 2 – UČASTNÍCI UTKÁNÍ
4 DRUŽSTVA
4.1 SLOŽENÍ DRUŽSTVA
4.1.1 Družstvo je složeno výlučně ze dvou hráčů.
4.1.2 Utkání se mohou zúčastnit pouze dva hráči uvedení v zápise.
4.1.3 Jeden z hráčů je kapitán družstva, který je zaznamenán v zápise o utkání.
4.1.4 V FIVB soutěžích není povoleno, aby byla hráčům během utkání poskytnuta externí pomoc nebo coaching (vedení družstva).
4.2 UMÍSTĚNÍ DRUŽSTVA
Hráčské zóny (včetně dvou židlí pro každé družstvo) musí být umístěny 5 m od boční čáry, ale ne blíže než 3 m od stolku zapisovatele.
4.3 VÝSTROJ
Vystroj hráče se skládá ze šortek nebo plavek. Triko nebo tričko bez rukávů je nepovinné, pokud to turnajová pravidla neupravují jinak. Hráči mohou nosit klobouček / pokrývku hlavy.
4.3.1 Ve světových soutěžích řízených FIVB hráči družstva musí nosit dresy stejné barvy a stylu podle turnajových pravidel. Hráčské uniformy musí byt čisté.
4.3.2 Hráči musí hrát bosí, pokud jim nepovolí rozhodčí jinak.
4.3.3 Hráčské trička (nebo šortky, jestliže je hráčům dovoleno hrát bez triček) musí být očíslovány 1 a 2.
4.3.3.1 Čísla musí byt umístěny na hrudi (nebo na přední straně šortek).
4.3.3.2 Čísla musí být v kontrastních barvách k barvě dresu a nejméně 10 cm vysoké. Páska tvořící číslo musí byt nejméně 1,5 cm široká.
4.4 ZMĚNY VÝSTROJE
Pokud mají obě družstva před začátkem utkání trička stejné barvy, losování určí, které družstvo si změní barvu dresu.
První rozhodčí může povolit jednomu nebo více hráčům:
4.4.1 hrát v ponožkách a nebo botách,
4.4.2 změnit mokré tričko mezi sety, pokud bude zajištěno, že nové tričko rovněž splňuje turnajové a FIVB předpisy.
4.4.3 Jestliže hráč požaduje hrát v termo tričku a nebo tréninkových kalhotách, rozhodčí mu to může povolit.
4.5 ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY
4.5.1 Je zakázáno mít oblečené jakékoliv předměty, které mohou způsobit zranění hráči jako náramky, sádru apod.
4.5.2 Hráči mohou nosit brýle nebo kontaktní čočky na svou vlastní odpovědnost.
5 VEDOUCÍ DRUŽSTVA
Kapitán družstva je zodpovědný za chování a disciplínu svého družstva.
5.1 KAPITÁN
5.1.1 PŘED UTKÁNÍM kapitán družstva:
a) Podepíše zápis o utkání.
b) Zastupuje své družstvo při losování.
5.1.2 Během utkání může pouze kapitán mluvit s rozhodčím, pokud je míč mimo hru, v těchto třech případech:
5.1.2.1 žádat o vysvětlení použití nebo interpretaci pravidel. V případě, že vysvětlení není pro kapitána uspokojující, kapitán musí okamžitě oznámit prvnímu rozhodčímu, že žádá o zahájení Protokolu o protestu;
5.1.2.2 žádat o povolení:
a) výměnu uniformy nebo vybavení,
b) ověření, zda podává správný hráč,
c) zkontrolovat síť, míč, povrch a pod.,
d) vyrovnat čáry na hřišti;
5.1.2.3 žádat oddechový čas.
Poznámka: hráči musí mít povolení od rozhodčího opustit hřiště.
5.1.3 NA KONCI UTKÁNÍ:
5.1.3.1 Oba hráči poděkují rozhodčím a soupeřům. Kapitán podepíše zápis o utkání, aby potvrdil výsledek;
5.1.3.2 2 Pokud kapitán v utkání žádal prvního rozhodčího o Protokol o protestech, a tento nebyl v té době úspěšně vyřešen, kapitán má právo podat formální písemný protest, který se zaznamená na konci zápasu do zápisu o utkání.