Pravidla – hřiště a vybavení

KAPITOLA 1 – HŘIŠTĚ A JEHO VYBAVENÍ

1 HRACÍ PLOCHA
Hrací plocha se skládá ze hřiště a volné zóny. Musí být pravoúhlá a symetrická.
1.1 ROZMĚRY
1.1.1 Hřiště je obdélník o rozměrech 16 x 8 m, kolem kterého je volná zóna nejméně 3 m široká na všech stranách.
Volný hrací prostor je prostor nad hrací plochou, který je bez jakékoliv překážky. Volný hrací prostor musí měřit nejméně 7 metrů m od povrchu hrací plochy.
1.1.2 Pro oficiální FIVB, světové a oficiální soutěže je volná zóna nejméně 5 m a nejvýše 6 m od zadních a bočních čar. Volný hrací prostor je vysoký minimálně 12,5 m od povrchu hrací plochy.
1.2 HRACÍ POVRCH
1.2.1 Hrací povrch sestává ze zarovnaného písku, co nejrovnější a co nejrovnoměrněji, bez kamenů, mušlí, a čehokoli jiného, co může představovat nebezpečí pořezání nebo zranění hráčů.
1.2.2 Pro oficiální FIVB soutěže musí být písek hluboký minimálně 40 cm a sestávat z jemných zrn.
1.2.3 Hrací povrch nesmí představovat nebezpečí zranění pro hráče.
1.2.4 Pro oficiální FIVB soutěže by měl být písek prosátý na přijatelnou velikost zrn, bez kamínků a nebezpečných částeček. Neměl by být příliš jemný, aby se prášil a lepil na pokožku.
1.2.5 Pro oficiální FIVB soutěže se v případě deště doporučuje plachta na zakrytí centrálního hřiště.
1.3 ČÁRY NA HŘIŠTI
1.3.1 Všechny čáry jsou 5 cm široké. Čáry musí být výrazné a v kontrastu k barvě písku.
1.3.2 Čáry vymezující hřiště
Dvě postranní a dvě zadní čáry vymezují hřiště. Neexistuje středová čára. Všechny čáry jsou umístěny uvnitř hřiště a jsou jeho součástí. Čáry hřiště jsou pásky vyrobeny z odolného materiálu a jakékoli nechráněné lanka jsou vyrobeny z měkkého a pružného materiálu.
1.4 ZÓNY A PLOCHY
Hřiště ohraničuje pouze zóna podání a volná zóna.
1.4.1 Zóna podání je 8 m široká zóna za zadní čarou, která se rozprostírá po konec volné zóny.
1.5 POČASÍ
Počasí nesmí představovat žádné nebezpečí zranění pro hráče.
1.6 OSVĚTLENÍ
Ve světových setkáních řízených FIVB hranými v noci musí být osvětlení hrací plochy 1000 až 1500 luxů měřeno 1 m nad jejím povrchem.
2 SÍŤ A SLOUPY
2.1 VÝŠKA SÍTĚ
2.1.1 Síť je umístěna svisle nad středem hřiště, jejíž výše je pro muže 2,43 m a pro ženy 2,24 m.
Poznámka: Výše sítě se může lišit pro specifické věkové kategorie následovně:
Věkové skupiny Ženy Muži
16 let a mladší 2.24 m 2.24 m
14 let a mladší 2.12 m 2.12 m
12 let a mladší 2.00 m 2.00 m
2.1.2 Výška sítě se měří ve středu hřiště měřicí tyčkou. Oba konce sítě musí být stejně vysoké a nesmějí překročit oficiální výšku sítě o více než 2cm.
2.2 SÍŤ
Síť je dlouhá 8,5 m a 1m (+ / -/3cm) široká, když je pevně napnuta, umístěna svisle nad osou hřiště.
Má čtvercová oka o velikosti 10 cm. Po celé délce horního a spodního okraje sítě je z obou stran podélně našitá plátěná páska široká 7-10 cm, pokud možno tmavě modré nebo světlé barvy. Oba konce vrchní pásky mají otvory, kterými prochází provaz upevňující pásku ke sloupkům tak, aby síť byla napnutá.
Uvnitř vrchní pásky je pružné lanko a ve spodní pásce provaz, které upevňují síť ke sloupům a udržuje ji napnutou. Je dovoleno mít na vodorovných páskách umístěnou reklamu.
Ve světových setkáních řízených FIVB lze použít síť dlouhá 8m a menšími oky a reklamou, zobrazenými mezi okraji sítě a anténkami pokud se zachová viditelnost sportovců a rozhodčích. Reklamní informace mohou být vyobrazeny na páskách dle předpisů FIVB.
2.3 POSTRANNÍ PÁSKY
Dvě barevné pásky, 5 cm široké (stejné šířky jako čáry hřiště) a 1 m dlouhé, jsou připevněny k síti svisle a umístěny nad oběma postranními čarami. Postranní pásky jsou součástí sítě.
Je dovoleno umístit reklamu na postranní pásky.
2.4 ANTÉNKY
Anténka je ohebná, 180 cm dlouhá tyčka s průměrem 10 mm. Vyrobena je ze sklolaminátu, nebo podobného materiálu.
Anténky jsou upevněny na opačných stranách sítě na vnějším okraji postranní pásky.
Anténky převyšuje síť 80 cm a jsou označeny 10 cm širokými, barevně odlišnými pruhy, nejlépe červenými a bílými.
Anténky jsou součástí sítě a ze stran ohraničují prostor přeletu míče.
2.5 SLOUPY
2.5.1 Sloupy, na kterých je upevněna síť, musí být připevněny ve stejné vzdálenosti 0.7 – 1 m od obou bočních čar k obložení sloupů. Jsou vysoké 2,55 m a nastavitelné.
Ve světových setkáních řízených FIVB jsou sloupy, na kterých je upevněna síť umístěny ve vzdálenosti 1 m z vnější strany bočních čar.
2.5.2 Sloupy, na kterých je upevněna síť, musí být oblé a hladké, upevněné k zemi bez lanek.
Nesmějí obsahovat žádné nebezpečné a překážející součásti. Sloupy musí být obaleny měkkým materiálem.
2.6 DOPLŇUJÍCÍ VYBAVENÍ
Doplňující vybavení se řídí zvláštními předpisy FIVB.
3 MÍČE
3.1 CHARAKTERISTIKA
Míč musí být kulatý, vyrobený z pružného materiálu (kůže, přírodní kůže, apod.), který neabsorbuje vlhkost, např. je vhodnější pro venkovní podmínky jelikož utkání mohou být hrány za deště. Míč má duši uvnitř vyrobenou z gumy nebo podobného materiálu. Schválení materiálu ze syntetické kůže se řídí zvláštními předpisy FIVB.
Barva: světlé barvy nebo kombinace barev.
Obvod: 66 do 68 cm.
Hmotnost: 260 to 280 g.
Vnitřní tlak: 0.175 do 0.225 kg/cm2 (171 do 221 mbar nebo hPa).
3.2 JEDNOTNOST MÍČŮ
Míče používané v průběhu jednoho utkání, musí mít stejné vlastnosti co se týče obvodu, váhy, tlaku, typu, barvy atd.
Oficiální mezinárodní soutěže musí hrát s míči schválenými FIVB
3.3 POUŽITÍ TŘÍ MÍČŮ
Ve světových soutěžích řízených FIVB se musí používat 3 míče. V takovém případě je šest podavačů umístěno v čtyřech rozích volné zóny a po jednom za rozhodčími.