Pravidla – hrací systém

KAPITOLA 3 – HRACÍ SYSTÉM
6 BODOVACÍ SYSTÉM, VÍŤĚZSTVÍ V SETU A V UTKÁNÍ
6.1 ZISK BODU
6.1.1 Bod
Družstvo získává bod:
6.1.1.1 úspěšným umístěním míče do soupeřova pole;
6.1.1.2 jestliže družstvo soupeře udělá chybu;
6.1.1.3 pokud je soupeřovo družstvo penalizováno.
beach volejbal6.1.2 Chyba
Družstvo způsobí chybu, pokud zahraje proti pravidlům (nebo pokud je poruší jiným způsobem). Rozhodčí posuzují chyby a určují postih ve smyslu těchto pravidel:
6.1.2.1 pokud nastanou dvě nebo více chyb následně, počítá se pouze první chyba;
6.1.2.2 Pokud jsou dvě nebo více chyb způsobené současně oběma soupeři, je způsobená oboustranná chyba a rozehra se opakuje.
6.1.3 Rozehra a dokončená rozehra
Rozehra je posloupnost herních akcí od okamžiku úderu do míče podávajícím hráčem, do okamžiku, kdy je míč mimo hru. Dokončena rozehra je sled herních akcí, který končí přidělením bodu.
6.1.3.1 Jestliže vyhraje rozehru podávající družstvo, získá bod a pokračuje v podání.
6.1.3.2 Jestliže vyhraje rozehru přijímající družstvo, získá bod a bude podávat.
6.2 VÍŤĚZSTVÍ V SETU
Vítězství v setu (vyjma rozhodujícího 3. setu) dosahuje družstvo, které první dosáhne 21 bodů s rozdílem (vedením) minimálně o dva body. V případě nerozhodného výsledku 20:20 hra pokračuje dokud není dosažen rozdíl dvou bodů (22:20; 23:21; …).
6.3 VÍŤĚZSTVÍ V UTKÁNÍ
6.3.1 Utkání vyhrává družstvo, které vyhraje 2 (dva) sety.
6.3.2 V případě nerozhodného výsledku 1:1 na sety se rozhodující (třetí) set hraje do 15 bodů s minimálním rozdílem 2 bodů.
6.4 NEPŘÍTOMNOST DRUŽSTVA A NEKOMPLETNÍ DRUŽSTVO
6.4.1 Pokud po vyzvání družstvo odmítne hrát, považuje se za nepřítomné a prohrává utkání v poměru 0: 2 a 0: 21 v každém setu.
6.4.2 Pokud se družstvo nedostaví na hřiště včas, prohlásí se za nepřítomné.
6.4.3 Pokud je družstvo v setu nebo v utkání prohlášeno za NEÚPLNÉ, prohrává set nebo utkání. Družstvu soupeře jsou přiděleny body nebo body a sety, které mu chybí do výhry setu nebo utkání. Nekompletní družstvo si ponechává dosažené body a sety.
Ve světových setkáních řízených FIVB, kde se hraje skupinová fáze, se pravidlo 7.4 může změnit dle Specifických pravidel soutěže vydaných FIVB v daném čase, aby bylo možné vytvořit možnost obměny při posuzování nepřítomného nebo nekompletního družstva.
7 PŘÍPRAVA UTKÁNÍ
7.1 LOSOVÁNÍ
Před utkáním provádí první rozhodčí losování, aby se podle výsledku losu rozhodlo o prvním podání a stranách hřiště v prvním setu.
7.1.1 Losování proběhne za přítomnosti obou kapitánů družstev.
7.1.2 Vítěz losování si vybere:
BUĎ
7.1.2.1 právo podávat nebo přijímat podání,
NEBO
7.1.2.2 stranu hřiště.
Poražený kapitán si vybere ze zbývající alternativy.
7.1.2.3 Před druhým setem si družstvo, které prohrálo losování před prvním setem, bude vybírat mezi
7.1.2.1 nebo 7.1.2.2.
Před rozhodujícím setem se provádí nové losování.
7.2 OFICIÁLNÍ ROZCVIČKA
Před utkáním se mohou družstva rozcvičovat u sítě 3 minuty, pokud měly možnost předchozí přípravy na stejném hřišti a 5 minut, pokud tuto možnost neměly.
7.3 ZÁKLADNÍ SESTAVA DRUŽSTVA
7.3.1 Oba hráči z každého družstva musí být vždy ve hře.
7.4 POSTAVENÍ
V momentě úderu podávajícího do míče musí hráči obou družstev (s výjimkou podávajícího) stát na své polovině hřiště.
7.4.1 Hráči se mohou volně postavit. Neexistuje žádné určené postavení na hřišti.
7.5 CHYBY V POSTAVENÍ
7.5.1 Neexistuje chyba v postavení.
7.6 POŘADÍ PODÁNÍ
7.6.1 Pořadí podání se musí dodržet v každém setu (jak je určeno kapitánem družstva ihned po uskutečnění losování).
7.6.2 Pokud rozehru vyhraje přijímající družstvo, získává právo podávat a hráči mění své postavení.
7.7 CHYBA V POŘADÍ PŘI PODÁNÍ
7.7.1 Chyba při pořadí podání je způsobena, když podání není provedeno podle pořadí podání. Družstvo se trestá přidělením bodu a podání soupeři.
7.7.2 Zapisovatel musí správně indikovat pořadí podání a opravit jakéhokoli nesprávného hráče na podání.