platná pro období 2013 – 2016

KAPITOLA 1 – HŘIŠTĚ A JEHO VYBAVENÍ

1 HRACÍ PLOCHA
Hrací plocha se skládá ze hřiště a volné zóny. Musí být pravoúhlá a symetrická.
1.1 ROZMĚRY
1.1.1 Hřiště je obdélník o rozměrech 16 x 8 m, kolem kterého je volná zóna nejméně 3 m široká na všech stranách.
Volný hrací prostor je prostor nad hrací plochou, který je bez jakékoliv překážky. Volný hrací prostor musí měřit nejméně 7 metrů m od povrchu hrací plochy.
1.1.2 Pro oficiální FIVB, světové a oficiální soutěže je volná zóna nejméně 5 m a nejvýše 6 m od zadních a bočních čar. Volný hrací prostor je vysoký minimálně 12,5 m od povrchu hrací plochy.
1.2 HRACÍ POVRCH
1.2.1 Hrací povrch sestává ze zarovnaného písku, co nejrovnější a co nejrovnoměrněji, bez kamenů, mušlí, a čehokoli jiného, co může představovat nebezpečí pořezání nebo zranění hráčů.
1.2.2 Pro oficiální FIVB soutěže musí být písek hluboký minimálně 40 cm a sestávat z jemných zrn.
1.2.3 Hrací povrch nesmí představovat nebezpečí zranění pro hráče.
1.2.4 Pro oficiální FIVB soutěže by měl být písek prosátý na přijatelnou velikost zrn, bez kamínků a nebezpečných částeček. Neměl by být příliš jemný, aby se prášil a lepil na pokožku.
1.2.5 Pro oficiální FIVB soutěže se v případě deště doporučuje plachta na zakrytí centrálního hřiště.

1.3 ČÁRY NA HŘIŠTI
1.3.1 Všechny čáry jsou 5 cm široké. Čáry musí být výrazné a v kontrastu k barvě písku.
1.3.2 Čáry vymezující hřiště
Dvě postranní a dvě zadní čáry vymezují hřiště. Neexistuje středová čára. Všechny čáry jsou umístěny uvnitř hřiště a jsou jeho součástí.
Čáry hřiště jsou pásky vyrobeny z odolného materiálu a jakékoli nechráněné lanka jsou vyrobeny z měkkého a pružného materiálu.
1.4 ZÓNY A PLOCHY
Hřiště ohraničuje pouze zóna podání a volná zóna.
1.4.1 Zóna podání je 8 m široká zóna za zadní čarou, která se rozprostírá po konec volné zóny.
1.5 POČASÍ
Počasí nesmí představovat žádné nebezpečí zranění pro hráče.
1.6 OSVĚTLENÍ
Ve světových setkáních řízených FIVB hranými v noci musí být osvětlení hrací plochy 1000 až 1500 luxů měřeno 1 m nad jejím povrchem.

2 SÍŤ A SLOUPY
2.1 VÝŠKA SÍTĚ
2.1.1 Síť je umístěna svisle nad středem hřiště, jejíž výše je pro muže 2,43 m a pro ženy 2,24 m.
Poznámka: Výše sítě se může lišit pro specifické věkové kategorie následovně:
Věkové skupiny Ženy Muži
16 let a mladší 2.24 m 2.24 m
14 let a mladší 2.12 m 2.12 m
12 let a mladší 2.00 m 2.00 m
2.1.2 Výška sítě se měří ve středu hřiště měřicí tyčkou. Oba konce sítě musí být stejně vysoké a nesmějí překročit oficiální výšku sítě o více než 2cm.

2.2 SÍŤ
Síť je dlouhá 8,5 m a 1m (+ / -/3cm) široká, když je pevně napnuta, umístěna svisle nad osou hřiště.
Má čtvercová oka o velikosti 10 cm. Po celé délce horního a spodního okraje sítě je z obou stran podélně našitá plátěná páska široká 7-10 cm, pokud možno tmavě modré nebo světlé barvy. Oba konce vrchní pásky mají otvory, kterými prochází provaz upevňující pásku ke sloupkům tak, aby síť byla napnutá.
Uvnitř vrchní pásky je pružné lanko a ve spodní pásce provaz, které upevňují síť ke sloupům a udržuje ji napnutou. Je dovoleno mít na vodorovných páskách umístěnou reklamu.
Ve světových setkáních řízených FIVB lze použít síť dlouhá 8m a menšími oky a reklamou, zobrazenými mezi okraji sítě a anténkami pokud se zachová viditelnost sportovců a rozhodčích. Reklamní informace mohou být vyobrazeny na páskách dle předpisů FIVB.
2.3 POSTRANNÍ PÁSKY
Dvě barevné pásky, 5 cm široké (stejné šířky jako čáry hřiště) a 1 m dlouhé, jsou připevněny k síti svisle a umístěny nad oběma postranními čarami. Postranní pásky jsou součástí sítě.

Je dovoleno umístit reklamu na postranní pásky.
2.4 ANTÉNKY
Anténka je ohebná, 180 cm dlouhá tyčka s průměrem 10 mm. Vyrobena je ze sklolaminátu, nebo podobného materiálu.
Anténky jsou upevněny na opačných stranách sítě na vnějším okraji postranní pásky.
Anténky převyšuje síť 80 cm a jsou označeny 10 cm širokými, barevně odlišnými pruhy, nejlépe červenými a bílými.
Anténky jsou součástí sítě a ze stran ohraničují prostor přeletu míče.
2.5 SLOUPY
2.5.1 Sloupy, na kterých je upevněna síť, musí být připevněny ve stejné vzdálenosti 0.7 – 1 m od obou bočních čar k obložení sloupů. Jsou vysoké 2,55 m a nastavitelné.
Ve světových setkáních řízených FIVB jsou sloupy, na kterých je upevněna síť umístěny ve vzdálenosti 1 m z vnější strany bočních čar.
2.5.2 Sloupy, na kterých je upevněna síť, musí být oblé a hladké, upevněné k zemi bez lanek.
Nesmějí obsahovat žádné nebezpečné a překážející součásti. Sloupy musí být obaleny měkkým materiálem.
2.6 DOPLŇUJÍCÍ VYBAVENÍ
Doplňující vybavení se řídí zvláštními předpisy FIVB.

3 MÍČE
3.1 CHARAKTERISTIKA
Míč musí být kulatý, vyrobený z pružného materiálu (kůže, přírodní kůže, apod.), který neabsorbuje vlhkost, např. je vhodnější pro venkovní podmínky jelikož utkání mohou být hrány za deště. Míč má duši uvnitř vyrobenou z gumy nebo podobného materiálu. Schválení materiálu ze syntetické kůže se řídí zvláštními předpisy FIVB.
Barva: světlé barvy nebo kombinace barev.
Obvod: 66 do 68 cm.
Hmotnost: 260 to 280 g.
Vnitřní tlak: 0.175 do 0.225 kg/cm2 (171 do 221 mbar nebo hPa).
3.2 JEDNOTNOST MÍČŮ
Míče používané v průběhu jednoho utkání, musí mít stejné vlastnosti co se týče obvodu, váhy, tlaku, typu, barvy atd.
Oficiální mezinárodní soutěže musí hrát s míči schválenými FIVB
3.3 POUŽITÍ TŘÍ MÍČŮ
Ve světových soutěžích řízených FIVB se musí používat 3 míče. V takovém případě je šest podavačů umístěno v čtyřech rozích volné zóny a po jednom za rozhodčími.

KAPITOLA 2 – UČASTNÍCI UTKÁNÍ

4 DRUŽSTVA
4.1 SLOŽENÍ DRUŽSTVA
4.1.1 Družstvo je složeno výlučně ze dvou hráčů.
4.1.2 Utkání se mohou zúčastnit pouze dva hráči uvedení v zápise.
4.1.3 Jeden z hráčů je kapitán družstva, který je zaznamenán v zápise o utkání.
4.1.4 V FIVB soutěžích není povoleno, aby byla hráčům během utkání poskytnuta externí pomoc nebo coaching (vedení družstva).
4.2 UMÍSTĚNÍ DRUŽSTVA
Hráčské zóny (včetně dvou židlí pro každé družstvo) musí být umístěny 5 m od boční čáry, ale ne blíže než 3 m od stolku zapisovatele.
4.3 VÝSTROJ
Vystroj hráče se skládá ze šortek nebo plavek. Triko nebo tričko bez rukávů je nepovinné, pokud to turnajová pravidla neupravují jinak. Hráči mohou nosit klobouček / pokrývku hlavy.
4.3.1 Ve světových soutěžích řízených FIVB hráči družstva musí nosit dresy stejné barvy a stylu podle turnajových pravidel. Hráčské uniformy musí byt čisté.
4.3.2 Hráči musí hrát bosí, pokud jim nepovolí rozhodčí jinak.
4.3.3 Hráčské trička (nebo šortky, jestliže je hráčům dovoleno hrát bez triček) musí být očíslovány 1 a 2.
4.3.3.1 Čísla musí byt umístěny na hrudi (nebo na přední straně šortek).
4.3.3.2 Čísla musí být v kontrastních barvách k barvě dresu a nejméně 10 cm vysoké. Páska tvořící číslo musí byt nejméně 1,5 cm široká.

4.4 ZMĚNY VÝSTROJE
Pokud mají obě družstva před začátkem utkání trička stejné barvy, losování určí, které družstvo si změní barvu dresu.
První rozhodčí může povolit jednomu nebo více hráčům:
4.4.1 hrát v ponožkách a nebo botách,
4.4.2 změnit mokré tričko mezi sety, pokud bude zajištěno, že nové tričko rovněž splňuje turnajové a FIVB předpisy.
4.4.3 Jestliže hráč požaduje hrát v termo tričku a nebo tréninkových kalhotách, rozhodčí mu to může povolit.
4.5 ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY
4.5.1 Je zakázáno mít oblečené jakékoliv předměty, které mohou způsobit zranění hráči jako náramky, sádru apod.
4.5.2 Hráči mohou nosit brýle nebo kontaktní čočky na svou vlastní odpovědnost.

5 VEDOUCÍ DRUŽSTVA
Kapitán družstva je zodpovědný za chování a disciplínu svého družstva.
5.1 KAPITÁN
5.1.1 PŘED UTKÁNÍM kapitán družstva:
a) Podepíše zápis o utkání.
b) Zastupuje své družstvo při losování.
5.1.2 Během utkání může pouze kapitán mluvit s rozhodčím, pokud je míč mimo hru, v těchto třech případech:
5.1.2.1 žádat o vysvětlení použití nebo interpretaci pravidel. V případě, že vysvětlení není pro kapitána uspokojující, kapitán musí okamžitě oznámit prvnímu rozhodčímu, že žádá o zahájení Protokolu o protestu;
5.1.2.2 žádat o povolení:
a) výměnu uniformy nebo vybavení,
b) ověření, zda podává správný hráč,
c) zkontrolovat síť, míč, povrch a pod.,
d) vyrovnat čáry na hřišti;

5.1.2.3 žádat oddechový čas.
Poznámka: hráči musí mít povolení od rozhodčího opustit hřiště.
5.1.3 NA KONCI UTKÁNÍ:
5.1.3.1 Oba hráči poděkují rozhodčím a soupeřům. Kapitán podepíše zápis o utkání, aby potvrdil výsledek;
5.1.3.2 2 Pokud kapitán v utkání žádal prvního rozhodčího o Protokol o protestech, a tento nebyl v té době úspěšně vyřešen, kapitán má právo podat formální písemný protest, který se zaznamená na konci zápasu do zápisu o utkání.

KAPITOLA 3 – HRACÍ SYSTÉM

6 BODOVACÍ SYSTÉM, VÍŤĚZSTVÍ V SETU A V UTKÁNÍ
6.1 ZISK BODU
6.1.1 Bod
Družstvo získává bod:
6.1.1.1 úspěšným umístěním míče do soupeřova pole;
6.1.1.2 jestliže družstvo soupeře udělá chybu;
6.1.1.3 pokud je soupeřovo družstvo penalizováno.
beach volejbal6.1.2 Chyba
Družstvo způsobí chybu, pokud zahraje proti pravidlům (nebo pokud je poruší jiným způsobem). Rozhodčí posuzují chyby a určují postih ve smyslu těchto pravidel:
6.1.2.1 pokud nastanou dvě nebo více chyb následně, počítá se pouze první chyba;
6.1.2.2 Pokud jsou dvě nebo více chyb způsobené současně oběma soupeři, je způsobená oboustranná chyba a rozehra se opakuje.
6.1.3 Rozehra a dokončená rozehra
Rozehra je posloupnost herních akcí od okamžiku úderu do míče podávajícím hráčem, do okamžiku, kdy je míč mimo hru. Dokončena rozehra je sled herních akcí, který končí přidělením bodu.
6.1.3.1 Jestliže vyhraje rozehru podávající družstvo, získá bod a pokračuje v podání.
6.1.3.2 Jestliže vyhraje rozehru přijímající družstvo, získá bod a bude podávat.
6.2 VÍŤĚZSTVÍ V SETU
Vítězství v setu (vyjma rozhodujícího 3. setu) dosahuje družstvo, které první dosáhne 21 bodů s rozdílem (vedením) minimálně o dva body. V případě nerozhodného výsledku 20:20 hra pokračuje dokud není dosažen rozdíl dvou bodů (22:20; 23:21; …).

6.3 VÍŤĚZSTVÍ V UTKÁNÍ
6.3.1 Utkání vyhrává družstvo, které vyhraje 2 (dva) sety.
6.3.2 V případě nerozhodného výsledku 1:1 na sety se rozhodující (třetí) set hraje do 15 bodů s minimálním rozdílem 2 bodů.
6.4 NEPŘÍTOMNOST DRUŽSTVA A NEKOMPLETNÍ DRUŽSTVO
6.4.1 Pokud po vyzvání družstvo odmítne hrát, považuje se za nepřítomné a prohrává utkání v poměru 0: 2 a 0: 21 v každém setu.
6.4.2 Pokud se družstvo nedostaví na hřiště včas, prohlásí se za nepřítomné.
6.4.3 Pokud je družstvo v setu nebo v utkání prohlášeno za NEÚPLNÉ, prohrává set nebo utkání. Družstvu soupeře jsou přiděleny body nebo body a sety, které mu chybí do výhry setu nebo utkání. Nekompletní družstvo si ponechává dosažené body a sety.
Ve světových setkáních řízených FIVB, kde se hraje skupinová fáze, se pravidlo 7.4 může změnit dle Specifických pravidel soutěže vydaných FIVB v daném čase, aby bylo možné vytvořit možnost obměny při posuzování nepřítomného nebo nekompletního družstva.

7 PŘÍPRAVA UTKÁNÍ
7.1 LOSOVÁNÍ
Před utkáním provádí první rozhodčí losování, aby se podle výsledku losu rozhodlo o prvním podání a stranách hřiště v prvním setu.
7.1.1 Losování proběhne za přítomnosti obou kapitánů družstev.
7.1.2 Vítěz losování si vybere:
BUĎ
7.1.2.1 právo podávat nebo přijímat podání,
NEBO
7.1.2.2 stranu hřiště.
Poražený kapitán si vybere ze zbývající alternativy.
7.1.2.3 Před druhým setem si družstvo, které prohrálo losování před prvním setem, bude vybírat mezi
7.1.2.1 nebo 7.1.2.2.
Před rozhodujícím setem se provádí nové losování.
7.2 OFICIÁLNÍ ROZCVIČKA
Před utkáním se mohou družstva rozcvičovat u sítě 3 minuty, pokud měly možnost předchozí přípravy na stejném hřišti a 5 minut, pokud tuto možnost neměly.
7.3 ZÁKLADNÍ SESTAVA DRUŽSTVA
7.3.1 Oba hráči z každého družstva musí být vždy ve hře.
7.4 POSTAVENÍ
V momentě úderu podávajícího do míče musí hráči obou družstev (s výjimkou podávajícího) stát na své polovině hřiště.
7.4.1 Hráči se mohou volně postavit. Neexistuje žádné určené postavení na hřišti.
7.5 CHYBY V POSTAVENÍ
7.5.1 Neexistuje chyba v postavení.
7.6 POŘADÍ PODÁNÍ
7.6.1 Pořadí podání se musí dodržet v každém setu (jak je určeno kapitánem družstva ihned po uskutečnění losování).
7.6.2 Pokud rozehru vyhraje přijímající družstvo, získává právo podávat a hráči mění své postavení.
7.7 CHYBA V POŘADÍ PŘI PODÁNÍ
7.7.1 Chyba při pořadí podání je způsobena, když podání není provedeno podle pořadí podání. Družstvo se trestá přidělením bodu a podání soupeři.
7.7.2 Zapisovatel musí správně indikovat pořadí podání a opravit jakéhokoli nesprávného hráče na podání.

KAPITOLA 4 – HERNÍ ČINNOSTI

8 HRA
8.1 MÍČ VE HŘE
Míč je ve hře od okamžiku úderu do míče při podání, které povolil první rozhodčí.
8.2 MÍČ MIMO HRU
Míč je mimo hru v okamžiku, kdy nastala chyba odpískaná rozhodčím. V případě, že k chybě nedošlo, je míč mimo hru v okamžiku zapískání.
8.3 MÍČ V HŘIŠTI
Míč je v hřišti, jestliže se dotkne povrchu hřiště včetně vymezujících čar hřiště.
8.4 MÍČ MIMO HŘIŠTĚ
Míč je mimo hřiště:
8.4.1 jestliže se dotkne povrchu hrací plochy zcela za čarami vymezujícími hřiště (aniž se jich dotkl);
8.4.2 se dotkne předmětu vně hřiště nebo osoby mimo hru; 8.4.3 se dotkne antének, provazů, sloupků nebo sítě vně postranních pásek;
8.4.4 pokud přeletí svislou rovinu sítě zcela nebo částečně vnějším prostorem přeletu při podání nebo při třetím odbití. (Výjimka: Pravidlo 10.1.2).
8.4.5 pokud celým objemem proletí spodním prostorem pod sítí.

9 HRANÍ S MÍČEM
Každé družstvo musí hrát uvnitř svého hracího pole a prostoru (s výjimkou pravidla 10.1.2).
Míč však může být odehrán i z prostoru mimo volné zóny.
9.1 ODBITÍ DRUŽSTVA
Odbití je jakýkoli dotyk hráče ve hře s míčem.
Každé družstvo má právo na nejvýše 3 odbití, aby vrátilo míč. Pokud použije více odbití, dopustí se chyby “4 ODBITÍ”.
Tyto odbití družstva zahrnují nejen úmyslná, ale i neúmyslné doteky s míčem.
9.1.1 NÁSLEDNÉ DOTEKY
Hráč nesmí udeřit do míče dvakrát za sebou (kromě pravidel: 9.2.3, 14.2 a 14.4.2).
9.1.2 SOUČASNÉ DOTEKY
Oba hráči se mohou současně dotknout míče v jednom okamžiku.
9.1.2.1 Jestliže se oba spoluhráči současně dotknou míče, počítají se dva údery (kromě blokování).
Pokud oba spoluhráči chtějí zasáhnout míč, ale pouze jeden z nich se ho skutečně dotkne, počítá se pouze jeden úder.
Pokud se spoluhráči srazí, není to žádná chyba.
9.1.2.2 Jestliže se oba soupeři současně dotknou míče nad sítí a míč zůstane ve hře, družstvo přijímající míč má právo na další tři odbití. Pokud však míč dopadne mimo hřiště, je to chyba družstva na opačné straně hřiště.
9.1.2.3 Pokud soupeři při současném doteku míč nad sítí přidrží, hra pokračuje.
9.1.3 ÚDER S DOPOMOCÍ
Hráč ve snaze o odbití míče na hrací ploše nesmí využít pomoc spoluhráče, nebo použít jakýkoliv předmět či zařízení.
Hráče, který by se mohl dopustit chyby (dotknout se sítě, překážet ve hře soupeři apod.), může zastavit spoluhráč (zadržet ho).

9.2 CHARAKTERISTIKA DOTYKU
9.2.1 Dotknout se míče je možné kteroukoliv částí těla.
9.2.2 Míč nesmí být chycen ani hozen. Může se odrazit kterýmkoliv směrem.
Výjimky:
9.2.2.1 při obranné akci po “hard driven ball” (tvrdě údeřeném míči). Míč může být na okamžik přidržen prsty.
9.2.2.2 jestliže dva soupeři při současném dotyku přidrží míč.
9.2.3 Míč se může dotknout různých částí těla s podmínkou, že to bude současně.
Výjimky:
9.2.3.1 při blokování mohou nastat následné doteky u jednoho nebo více hráčů s podmínkou, že je to součástí jedné akce;

9.2.3.2 při prvním odbití družstva, kromě hraní prsty obouruč (kromě Pravidla 9.2.2.1), se může míč dotknout různých částí těla po sobě s podmínkou, že doteky jsou součástí jedné akce.

9.3 CHYBY V HRANÍ S MÍČEM
9.3.1 ČTYŘI ODBITÍ: družstvo odbije míč čtyřikrát, dříve než jej vrátí do soupeřova pole.
9.3.2 ÚDER S DOPOMOCÍ: hráč na hrací ploše využije pomoc spoluhráče, nebo nějakého předmětu (zařízení) ve snaze odbít míč.

9.3.3 DRŽENÝ MÍČ: míč je chycen a/nebo hozen, při odbití se neodrazí.

9.3.4 DVOJDOTEK: hráč udeří do míče dvakrát po sobě nebo se míč dotkne postupně různých částí jeho těla.

10 MÍČ NA SÍTI
10.1 PŘELET MÍČE PŘES SÍŤ
10.1.1 Míč zahraný do pole soupeře musí přeletět síť uvnitř prostoru přeletu. Prostor přeletu je část svislé roviny sítě vymezený:
10.1.1.1 dole, horním okrajem sítě;
10.1.1.2 po stranách anténkami a jejich pomyslným prodloužením;
10.1.1.3 nahoře stropem nebo jinou konstrukcí (v případě, že existuje).

10.1.2 Jestliže míč přeletí svislou rovinu sítě zcela nebo částečně vnějším prostorem přeletu do soupeřovy volné zóny, může se zahrát zpět v rámci odbití družstva za podmínek, že:
10.1.2.1 míč hraný zpět přeletí svislou rovinu sítě opět zcela nebo částečně vnějším prostorem přeletu na téže straně hřiště.
Soupeř nesmí bránit této akci.
10.1.3 Míč je mimo hřiště, když úplně přeletí spodní prostor přeletu.
10.1.4 Hráč může proniknout do soupeřova pole ve snaze zahrát míč před tím, než zcela přeletí spodní prostor přeletu nebo proletí vnějším prostorem přeletu.

10.2 MÍČ, KTERÝ SE DOTKNE SÍTĚ
Míč při přeletu sítě se jí může dotknout.
10.3 MÍČ V SÍTI
10.3.1 Míč zahraný do sítě zůstává ve hře v rámci tří úderů družstva.

10.3.2 Jestliže míč roztrhne oka sítě nebo strhne síť, rozehra je anulována a opakuje se.

11 HRÁČ U SÍTĚ
11.1 PŘESAH PŘES SÍŤ
11.1.1 Při bloku je dovoleno hráči dotknout se míče v prostoru soupeře nad sítí s podmínkou, že hráč nebude překážet soupeři před nebo během jeho útočného úderu.
11.1.2 Po útočném úderu je dovoleno přesáhnout rukou za síť za předpokladu, že dotek s míčem se uskutečnil ve vlastním hracím prostoru.
11.2 PRONIKNUTÍ DO SOUPEŘOVA PROSTORU, POLE, NEBO VOLNÉ ZÓNY
11.2.1 Do soupeřova prostoru pod sítí je dovoleno proniknout s podmínkou, že hráč nebude překážet soupeři ve hře.
11.3 DOTEK SÍTĚ
11.3.1 Dotek sítě hráčem není chybou, pokud dotek sítě neovlivní hru.

11.3.2 Hráč se může dotknout sloupů, provazů nebo jiného předmětu z vnější strany anténky, včetně samotné sítě, s podmínkou, že tento dotyk neovlivní hru.
11.3.3 Pokud je míč zahraný do sítě a dotkne se soupeře, není to chyba.
11.4 CHYBY HRÁČE U SÍTĚ
11.4.1 Hráč se dotkne míče nebo protihráče v prostoru soupeře před nebo během soupeřova útočného úderu.
11.4.2 Hráč proniknutím do soupeřova prostoru pod sítí překáží soupeři ve hře.
11.4.3 Hráč ovlivní hru soupeře, jestliže (mimo jiné):
– se dotkne horní pásky sítě nebo 80 cm dlouhé horní části anténky během hry s míčem, nebo
– během hraní s míčem použije síť jako oporu, nebo
– si vytvoří výhodu oproti soupeři, nebo
– svou akcí brání soupeři ve snaze regulérně zahrát míč.

12 PODÁNÍ
Podání je uvedení míče do hry správným hráčem, který se nachází v zóně podání.
12.1 PRVNÍ PODÁNÍ V SETU
12.1.1 První podání v setu provádí družstvo určené losováním.
12.2 POŘADÍ PŘI PODANÍ
12.2.1 Hráči musí dodržovat pořadí podání zaznamenáný v zápise o utkání.
12.2.2 Po prvním podání v setu se podávající hráč určuje následovně:
12.2.2.1 pokud rozehrávku vyhraje podávající družstvo, podávající hráč podává znovu.
12.2.2.2 pokud rozehrávku vyhraje přijímající družstvo, získává právo podávat a hráč, který nepodával naposledy, bude podávat.
12.3 POVOLENÍ PODÁVAT
První rozhodčí povolí podání až po ověření, zda hráč, který má podávat, má míč a nachází se za zadní čarou a družstva jsou připraveny hrát.
12.4 PROVEDENÍ PODÁNÍ
12.4.1 Míč musí být udeřen jednou rukou nebo kteroukoliv částí paže poté, co byl nadhozen nebo puštěn z ruky (rukou).
12.4.2 Povolené je pouze jedno nadhození nebo puštění míče. Driblování nebo pohyby míče v rukách jsou povoleny.
12.4.3 Podávající hráč se může libovolně pohybovat v zóně podání. V okamžiku úderu do míče při podání nebo odrazu při podání ve výskoku se podávající nesmí dotýkat hřiště (včetně koncové čáry) nebo plochy mimo zónu podání. Hráčova noha nesmí být pod zadní čarou.
Po úderu může hráč vstoupit či dopadnout mimo zónu podání nebo do hřiště. Pokud se pohne čára z důvodu vytlačení písku podávajícím hráčem, není to považováno za chybu.
12.4.4 Podávající hráč musí udeřit do míče do 5 sekund po zapískání prvního rozhodčího.
12.4.5 Podání provedené před zapískáním je anulováno a opakuje se.
12.4.6 Jestliže se míč po nadhození nebo puštění z ruky podávajícího dotkne hřiště, aniž se ho podávající hráč dotkl nebo chytil, považuje se to za podání.
12.4.7 Žádný další pokus o podání není povolen.
12.5 CLONA
12.5.1 Hráč podávajícího družstva nesmí individuální clonou soupeři zakrývat podávajícího hráče nebo dráhu letu míče.
12.5.2 Hráč podávajícího družstva vytváří clonu, pokud během výkonu podání mává pažemi, skáče nebo se pohybuje do stran, zakrývá podávajícího hráče nebo dráhu letu míče.
12.6 CHYBY PŘI PODÁNÍ
12.6.1 Chyby při podání
Následující chyby vedou ke změně podání. Podávající hráč:
12.6.1.1 porušil pořadí podání,
12.6.1.2 nesprávně podával.
12.6.2 Chyby podání po úderu do míče

Po správně provedeném úderu do míče může být podání chybné, jestliže míč:
12.6.2.1 se dotkne hráče podávajícího družstva nebo nepřeletí svislou rovinu sítě zcela prostorem přeletu;
12.6.2.2 dopadne mimo hřiště;
12.6.2.3 přeletí přes clonu.

13 ÚTOČNÝ ÚDER
13.1 CHARAKTERISTIKA ÚTOČNÉHO ÚDERU
13.1.1 Všechny akce, po kterých míč směřuje do pole soupeře, kromě podání a bloku, jsou považovány za útočné údery.
13.1.2 Útočný úder je dokončený tehdy, kdy míč celým svým objemem přeletí svislou rovinu sítě nebo se dotkne soupeře.
13.1.3 Kterýkoliv hráč může dokončit útočný úder v jakékoliv výšce za předpokladu, že dotek s míčem se uskuteční v jeho vlastním hracím prostoru (výjimka pravidlo 13.2.4, 13.2.5 níže).
13.2 CHYBY PRI ÚTOČNÉM ÚDERU
13.2.1 Hráč udeří do míče, který je v prostoru soupeřova družstva.
13.2.2 Hráč zahraje míč mimo hřiště.
13.2.3 Hráč dokončí útočný úder konečky prstů s otevřenou dlaní nebo usměrní míč prsty, které nejsou pevné a spolu.
13.2.4 Hráč nesmí dokončit útočný úder ze soupeřova podání, jestliže je míč zcela nad horním okrajem sítě.
13.2.5 Hráč zahraje útočný úder obouruč prsty, jehož trajektorie není kolmá k rovině ramen. Výjimkou je, když se hráč snaží nahrát míč svému spoluhráči.

14 BLOK
14.1 BLOKOVÁNÍ
14.1.1 Blokování je činnost hráčů v blízkosti sítě a nad úrovní sítě s cílem zabránit přeletu míče, který směřuje ze soupeřova pole, bez ohledu na to, v jaké výši se dotknou míče. V momentě dotyku s míčem musí být alespoň část těla nad horním okrajem sítě.
14.1.2 Pokus o blokování
Pokus o blok je činnost blokování při níž se blokující hráči nedotkli míče.
14.1.3 Dokončený blok
Dokončený blok je uskutečněn tehdy, dotknou-li se blokující hráči míče.
14.1.4 Kolektívní blokování
Kolektivní blok provádějí dva hráči tehdy, pokud jsou seskupení těsně vedle sebe a uskutečněn je tehdy, když se míč dotkne jednoho z nich.
14.2 DOTEKY MÍČE PŘI BLOKU
Následné (rýchlé a plynulé) dotyky jedním nebo více blokujcími hráči jsou povolené za podmínky, že se uskutečnily během jedné akce. Tyto dotyky se počítají jako jedno odbití družstva. K těmto dotykům může dojít kteroukoliv částí těla.
14.3 BLOK V PROSTORU SOUPEŘE
Při blokování může hráč přesahovat rukama nebo pažemi přes síť za podmínky, že nepřekáží soupeři ve hře. Není proto dovoleno dotknout se míče v prostoru soupeře nad sítí, dokud soupeř neprovedl útočný úder.
14.4 BLOK A DOTEKY DRUŽSTVA
14.4.1 Dotek míče při bloku se počítá jako odbití družstva. Blokující družstvo má po bloku právo již jen na dvě další odbití.
14.4.2 První odbití po bloku může provést kterýkoliv hráč, tedy i hráč, který se dotkl míče při bloku.
14.5 BLOKOVANÍ PODÁNÍ
Blokování soupeřova podání je zakázáno.
14.6 CHYBY NA BLOKU
14.6.1 Blokující se dotkne míče v prostoru soupeře buď před, nebo současně s útočným úderem soupeře
14.6.2 Blokování míče v prostoru soupeře z vnější strany anténky.
14.6.3 Blokování soupeřova podání.
14.6.4 Míč po bloku dopadne mimo hřiště.

KAPITOLA 5 – PRERUŠENÍ, PŘESTÁVKY A ZDRŽOVÁNÍ

15 ŘÁDNÉ PŘERUŠENÍ HRY
Přerušení je čas mezi dokončenou rozehrou a zapískáním prvního rozhodčího na další podání.
Jedinými řádnými přerušeními jsou ODDECHOVÉ ČASY.
15.1 POČET ŘÁDNÝCH PŘERUŠENÍ HRY
Každé družstvo může požádat v každém setu nejvýše o jeden oddechový čas.
15.2 POŘADÍ ŘÁDNÝCH PŘERUŠENÍ
15.2.1 Žádost o oddechový čas obou družstev mohou následovat za sebou v rámci téhož přerušení.
15.2.2 Nejsou povolena žádná střídání.
15.3 ŽÁDOST O ŘÁDNÉ PŘERUŠENÍ HRY
O řádné přerušení hry může žádat výhradně kapitán.
15.4 ODDECHOVÉ ČASY A TECHNICKÉ ODDECHOVÉ ČASY
15.4.1 Za žádost musí být považováno pouze odpovídající smluvené znamení rukou, a to jen tehdy, je-li míč mimo hru a před zapískáním na podání. Všechny oddechové časy trvají 30 sekund.
15.4.2 Ve světových soutěžích řízených FIVB v prvním a druhém setu je automaticky udělen jeden technický oddechový čas, když součet bodů dosažených oběma družstvy dosáhne 21.
15.4.3 V rozhodujícím (3.) setu nejsou “Technické oddechové časy”; každé družstvo má nárok pouze na jeden oddechový čas v trvání 30 sekund.
15.4.4 Během všech pravidelných přerušení a přestávek mezi sety musí hráči odejít z hřiště do svého vyhrazeného prostoru.

15.5 NEOPRÁVNĚNÉ ŽÁDOSTI
Mimo jiné není dovoleno žádat o oddechový čas:
15.5.1 během rozehry, v okamžiku podání, nebo po zapískání na podání,
15.5.2 neoprávněným členem družstva,
15.5.3 po vyčerpání povoleného počtu oddechových časů.
15.5.4 Jakákoli neoprávněná žádost v utkání, která neovlivní nebo nezdrží hru, se odmítne bez dalších důsledků.
15.5.5 Jakákoli další neoprávněná žádost stejného družstva v utkání znamená zdržování.

16 ZDRŽOVÁNÍ HRY
16.1 ZPŮSOBY ZDRŽOVÁNÍ
Každá činnost družstva, která má za následek zdržení hry, se považuje za zdržování. Mimo jiné je to:
16.1.1 zdržování při oddechových časech po pokynu znovu začít hru;
16.1.2 opakované neoprávněné žádosti;
16.1.3 zdržování hry (mezi ukončením rozehry a zapískáním na podání by nemělo trvat déle než 12 sekund za normálních hracích podmínek);
16.1.4 zdržování hry členem družstva.
16.2 TRESTY ZA ZDRŽOVÁNÍ
16.2.1 „NAPOMENUTÍ ZA ZDRŽOVÁNÍ“ a „PENALIZACE ZA ZDRŽOVÁNÍ“ jsou sankcemi družstva.
16.2.1.1 Sankce za zdržování zůstávají v platnosti během celého utkání.
16.2.1.2 Všechny tresty za zdržování jsou zaznamenány do zápisu o utkání.
16.2.2 První zdržování členů družstva se sankcionováno „NAPOMENUTÍM ZA ZDRŽOVÁNÍ“.
16.2.3 Druhé a každé následující zdržování kterýmkoliv členem téhož družstva ve stejném utkání znamená chybu a je sankcionováno „PENALIZACÍ ZA ZDRŽOVÁNÍ“: soupeř získává bod a bude podávat.
16.2.4 Sankce za zdržování, udělené před setem nebo mezi sety se uplatní v následujícím setu.

17 VÝJIMEČNÉ PRERUŠENÍ HRY
17.1 ZRANĚNÍ / NEMOCI
17.1.1 Pokud se v průběhu hry hráč vážně zraní, rozhodčí musí okamžitě přerušit hru a povolit vstup zdravotníka na hrací plochu.
Rozehra se pak opakuje.
17.1.2 Zraněnému / nemocnému hráči se poskytne nejvýše 5 minut na ošetření, a to pouze jednou za utkání. Rozhodčí musí povolit vstup řádně akreditovaného zdravotníka na hřiště, aby mohl zraněného hráče ošetřit. Pouze rozhodčí může povolit hráči opustit hrací plochu bez udělení trestu. Pokud ošetřování hráče skončilo nebo pokud hráči nemůže být poskytnuto žádné ošetření, hra musí pokračovat. Během této doby pouze hráč může posoudit, zda může dále hrát.
Pokud hráč nemůže pokračovat v utkání nebo se vrátit na hrací plochu po uplynutí času na ošetřování, jeho družstvo je prohlášeno za neúplné.
V krajních případech turnajový lékař nebo technicky delegát může zamítnout zraněnému hráči pokračovat ve hře.
Poznámka: Čas na ošetření začíná běžet momentem vstupu akreditovaného zdravotníka(ů) na hrací plochu ve snaze ošetřit zraněného hráče. Na akcích, kde není certifikován zdravotník, čas na ošetření začíná běžet v momentě, kdy rozhodčí dal povolení k zahájení “Medical Time Out” (Času na ošetřování).
17.2 VNĚJŠÍ ZÁSAH
Pokud se během hry vyskytne vnější zásah, musí být hra zastavena a rozehra se opakuje.
17.3 MIMOŘÁDNÁ PŘERUŠENÍ
17.3.1 Pokud nepředvídané okolnosti přeruší utkání, první rozhodčí, pořadatel a řídící komise (pokud je přítomen) rozhodnou o opatřeních k obnově normálních podmínek.
17.3.2 Jestliže se vyskytne jedno nebo více přerušení, které dohromady netrvají déle než 4 hodiny, utkání se dohrává se stejným počtem bodů bez ohledu na to, zda se pokračuje na stejném hřišti nebo jiném hřišti.
17.3.3 Jestliže se vyskytne jedno nebo více přerušení, jejichž celková doba přesáhne 4 hodiny, je celé utkání opakováno.

18 PŘESTÁVKY A VÝMĚNA STRAN
18.1 PŘESTÁVKY
18.1.1 Přestávka je čas mezi sety. Všechny přestávky trvají 1 minutu.
Během těchto přestávek se uskuteční výměna stran (pokud je to nutné) a záznam pořadí podání obou družstev do zápisu o utkání.
Během přestávky před rozhodujícím třetím setem, rozhodčí uskuteční losování podle Pravidla 7.1.
18.2 VÝMĚNA STRAN
18.2.1 Družstva si vymění strany, když se součet bodů rovná násobku sedmi (Set 1 a 2) a násobku pěti (Set 3).
18.2.2 Během výměny polí / stran si družstva musí vyměnit pole ihned bez zdržování.
Pokud se výměna stran neuskuteční ve správném čase, musí se uskutečnit okamžitě po zjištění chyby.
Body získané do doby výměny stran zůstávají v platnosti.

KAPITOLA 6 – CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

19 POŽADAVKY NA CHOVÁNÍ
19.1 SPORTOVNÍ CHOVÁNÍ
19.1.1 Účastníci musí znát “Oficiální pravidla plážového volejbalu” a řídit se jimi.
19.1.2 Účastníci musí přijímat rozhodnutí rozhodčích ve sportovním duchu, bez diskuse.
V případě pochybností se může ve hře dožadovat vysvětlení pouze kapitán.

19.1.3 Účastníci se musí vyvarovat činností nebo postojů zaměřených na ovlivňování rozhodnutí rozhodčích nebo zakrývání chyb vlastního družstva.
19.2 FAIR PLAY
19.2.1 Účastníci se musí chovat zdvořile a s úctou v duchu FAIR-PLAY nejen k rozhodčím, ale i k ostatním funkcionářům, soupeřům, spoluhráčům a divákům.
19.2.2 Členové družstva si během utkání mohou mezi sebou povídat.

20 NEVHODNÉ CHOVÁNÍ A JEHO SANKCE
20.1 MALÉ PŘESTUPKY
Malé přestupky proti sportovnímu chování se nesankcionují. Je povinností prvního rozhodčího předcházet tomu, aby se družstva svými přestupky přiblížili k hranici trestů.
Rozhodčí postupuje ve dvou krocích:
Stupeň 1: udělení slovního napomenutí prostřednictvím kapitána;
Stupeň 2: udělení žluté karty členu družstva. Toto formální napomenutí není samo o sobě trestem ale jen symbolem, že člen družstva (a tím pádem i družstvo) již dosáhlo úrovně sankcí v daném zápase. Toto napomenutí se zaznamenává do zápisu o utkání, avšak nemá okamžité následky.
20.2 NEVHODNÉ CHOVÁNÍ VEDOUCÍ K SANKCÍM
Nevhodné chování členů družstva vůči funkcionářům, soupeřům, spoluhráčům nebo divákům se podle závažnosti klasifikuje ve třech stupních.

20.2.1 Hrubé chování: chování v rozporu s dobrými mravy nebo morálními principy,
20.2.2 Urážlivé chování: nadávky, urážlivá slova nebo gesta, nebo jakékoli jednání vyjadřující pohrdání,
20.2.3 Agrese: skutečný fyzický útok, agresivní nebo ohrožující chování.
20.3 STUPNICE SANKCÍ
První rozhodčí podle závažnosti nevhodného chování rozhodne o odpovídajícím trestu, který se musí zaznamenat do zápisu o utkání. Tresty jsou: penalizace, vyloučení a diskvalifikace.
20.3.1 Penalizace
Za hrubé chování nebo za opakované hrubé chování v tomtéž setu stejným hráčem. V obou případech při prvním výskytu je družstvo potrestáno ztrátou rozehry a bodem pro soupeře. Třetí hrubé chování téhož hráče v tomtéž setu se trestá vyloučením. Trest za hrubé chování však může být udělen témuž hráči v následujících setech.
20.3.2 Vyloučení
První urážlivé chování člena družstva se trestá vyloučením. Vyloučený hráč musí opustit hrací plochu a jeho družstvo je prohlášeno za nekompletní do konce setu.
20.3.3 Diskvalifikace
První fyzický útok, agresivní nebo ohrožující chování se trestá diskvalifikací. Diskvalifikovaný hráč musí opustit hrací plochu a jeho družstvo je prohlášeno za nekompletní do konce utkání.
NEVHODNÉ CHOVÁNÍ se trestá dle stupnice trestů.
20.4 NEVHODNÉ CHOVÁNÍ PŘED A MEZI SETY
Jakékoliv nevhodné chování, které se stane před nebo mezi sety, je sankcionováno podle stupnice trestů a tresty se uplatní v následujícím setu.

20.5 SOUHRN SANKCÍ ZA NEVHODNÉ CHOVÁNÍ A POUŽITÍ KARET
Napomenutí: žádný trest
Krok 1: Slovní napomínání
Krok 2: Žlutá karta
Penalizace: trest – Červená karta
Vyloučení: trest – Červená + Žlutá karta spolu v jedné ruce
Diskvalifikace: trest – Červená + Žlutá karta odděleně

Celé znění oficiálních pravidel je ke stažení ZDE